Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Публикуване Посещения
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 20.01.2017 г. 20 Януари 2017 Посещения: 384
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 22.12.2016 22 Декември 2016 Посещения: 391
Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Карлово 22 Декември 2016 Посещения: 446
Приемане на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово - 08.12.2016 08 Декември 2016 Посещения: 204
Изменение и допълнение на Наредбата за таксите и услугите-2016 09 Ноември 2016 Посещения: 265
Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Карлово 12 Октомври 2016 Посещения: 404
Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово. 12 Октомври 2016 Посещения: 345
Приемане Наредба за водене на Регистър на общинските детски градини в Община Карлово 12 Октомври 2016 Посещения: 336
Изменение на Наредбата за условията и реда за устнавовяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища 12 Октомври 2016 Посещения: 184
Приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски гредини на територията на община Карлово- 14.09.2016 г. 14 Септември 2016 Посещения: 389