Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Публикуване Посещения
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Карлово 25 Юли 2017 Посещения: 155
Изменение на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските ДГ 11.07.2017 г. 11 Юли 2017 Посещения: 123
Приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд чрез Обществен форум 09 Юни 2017 Посещения: 54
Приемане на Наредба за изменение на Нардбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Карлово 26 Май 2017 Посещения: 216
Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карлово - 25.05.2017 г. 25 Май 2017 Посещения: 220
Отмяна на глава седма от Наредбата за управление на ощинските пътища 24 Април 2017 Посещения: 345
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово. 21-04-2017 г. 21 Април 2017 Посещения: 303
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово 20.04.2017 г. 20 Април 2017 Посещения: 251
Приемане на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Карлово за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности 19 Април 2017 Посещения: 285
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово 20.01.2017 г. 20 Януари 2017 Посещения: 699