Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Община карлово обявява прием на документи за медицински специалисти 22 Януари 2016 Посещения: 942
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2015 година 14 Януари 2016 Посещения: 878
Покана на официална пресконференция по проект BG161PO001/1.4-09/2012/032 „Зелена и достъпна среда в град Карлово“ 07 Декември 2015 Посещения: 866
Община Карлово кани гражданите на публично обществено обсъждане за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Карлово 03 Декември 2015 Посещения: 1310
Съобщение 20.11.2015 г. 20 Ноември 2015 Посещения: 840
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ - 17.11.2015 г. 17 Ноември 2015 Посещения: 845
Приемо-предавателен протокол 03 Ноември 2015 Посещения: 1099
Обявление от 30.10.2015 г. 30 Октомври 2015 Посещения: 1083
Съобщение 19.10.2015 г. 19 Октомври 2015 Посещения: 833
Обявление - "Феникс Инверс" ООД гр. София 16 Октомври 2015 Посещения: 1108