Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
ОБЯВЛЕНИЕ № 94-00-1843 гр.Карлово 12.04.2016г. 14 Април 2016 Посещения: 782
Информационна среща във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 29 Февруари 2016 Посещения: 451
Община карлово обявява прием на документи за медицински специалисти 22 Януари 2016 Посещения: 760
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2015 година 14 Януари 2016 Посещения: 731
Покана на официална пресконференция по проект BG161PO001/1.4-09/2012/032 „Зелена и достъпна среда в град Карлово“ 07 Декември 2015 Посещения: 725
Община Карлово кани гражданите на публично обществено обсъждане за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Карлово 03 Декември 2015 Посещения: 1166
Съобщение 20.11.2015 г. 20 Ноември 2015 Посещения: 655
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ - 17.11.2015 г. 17 Ноември 2015 Посещения: 669
Приемо-предавателен протокол 03 Ноември 2015 Посещения: 944
Обявление от 30.10.2015 г. 30 Октомври 2015 Посещения: 884