Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Уведомление от “ЯЕВ” ООД 14 Март 2017 Посещения: 1155
График - Пасища, мера и ливади 13 Март 2017 Посещения: 1022
График - Трайни насаждения 13 Март 2017 Посещения: 901
Инвестиционно предложение от "Мобилтел" 09 Март 2017 Посещения: 1023
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имоти ОПФ, представляващи полски пътища за земилищата на територията на община Карлово 20 Декември 2016 Посещения: 1043
Обявление - 13.12.2016 г. 13 Декември 2016 Посещения: 1522
Обява - СУ "Христо Проданов" Карлово 30 Ноември 2016 Посещения: 1650
Обявление 11.11.2016 г. 11 Ноември 2016 Посещения: 1300
Съобщение за публично обявяване 07 Ноември 2016 Посещения: 1227
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕННО ОБСЪЖДАНЕ по чл. 62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията 03 Октомври 2016 Посещения: 962