Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Годишни технически прегледи на зърноприбиращата и зърноизвозващата земеделска техника на територията на Община Карлово 22 Май 2017 Посещения: 314
КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ 15 Май 2017 Посещения: 411
Уведомление от “ЯЕВ” ООД - Изграждане на обект “ Спортно-рекреационен комплекс" 14 Март 2017 Посещения: 665
Уведомление от “Копсис-транс” ООД 14 Март 2017 Посещения: 671
Уведомление от “ЯЕВ” ООД 14 Март 2017 Посещения: 631
График - Пасища, мера и ливади 13 Март 2017 Посещения: 582
График - Трайни насаждения 13 Март 2017 Посещения: 543
Инвестиционно предложение от "Мобилтел" 09 Март 2017 Посещения: 579
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имоти ОПФ, представляващи полски пътища за земилищата на територията на община Карлово 20 Декември 2016 Посещения: 769
Обявление - 13.12.2016 г. 13 Декември 2016 Посещения: 1071