Община Карлово

Официален сайт

Местни данъци и такси

За допълнителна информация:0335/ 54693, 54694, 54695, 54696, 54697

 


Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул. “Парчевич” № 8а. Администрацията на Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Карлово и се публикуват в Интернет.
Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.

ИМЕ АДРЕС АУЗД № и дата, връчен на Покана за вр.АУЗД № и дата, връчена на дата на поставяне дата на сваляне
1 МИЛКО ИВАНОВ ШЕКЕРЕВ КАРЛОВО, УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 16 1486-109-1/01.06.2016 ВР.15.07.2016 94-00-3430/02.06.2016 ВР.15.07.2016 18.07.2016 г. 02.08.2016 г.
2 ИВАН МИТКОВ ТОДОРОВ КАРЛОВО, УЛ."ДЪБЕНСКО ШОСЕ" № 17 1486-111-1/01.06.2016 ВР.15.07.2016 94-00-3429/02.06.2016 ВР.15.07.2016 18.07.2016 г. 02.08.2016 г.
3 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪШКОВ КАРЛОВО, УЛ."ГИНА КУНЧЕВА" № 9, АП.15,ЕТ.3 1478-87-1/26.05.2016 ВР.15.07.2016   18.07.2016 г. 02.08.2016 г.
4 СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ КАРЛОВО, УЛ."ДОБРИ ВОЙВОДА" № 1 24-1/14.04.2016 ВР.15.07.2016   18.07.2016 г. 02.08.2016 г.
5 ГАЛАНТ-808-ПЕТКО РАЧЕВ КАРЛОВО, УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" № 3 23-1/08.04.2016 ВР.15.07.2016   18.07.2016 г. 02.08.2016 г.
6 МАРИАНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА КАРЛОВО, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 1, АП.10, ЕТ.2 1486-103-1/01.06.2016Г. ВР.26.07.2016   27.07.2016 г. 11.08.2016 г.
7 САИД МУСТАФА АХМЕД КАРЛОВО, УЛ."ПИРИН" № 19 1546-156-1/09.06.2016 ВР.26.07.2016 94-00-3689/10.06.2016 ВР.26.07.2016 27.07.2016 г. 11.08.2016 г.
8 МАРИЯ ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА КАРЛОВО, УЛ."КАЛОЯН" № 2 1650-233-1/05.07.2016 ВР.11.08.2016   02.09.2016 г. 26.09.2016 г.
9 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НОТОВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 70, ВХ.А, ЕТ.2, АП.5 1670-263-1/07.07.2016 ВР.18.08.2016   02.09.2016 г. 26.09.2016 г.
10 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ХУБАВЕЦ" № 10 1627-1/04.07.2016 ВР.18.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016 г.
11 ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 7 1629-221-1/04.07.2016 ВР.17.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016 г.
12 ДИМИТЪР МАРИНОВ МАКАВЕЕВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."БЕЗИМЕННА" № 13А 1663-251-1/07.07.2016 ВР.18.08.2016 94-00-4605/08.07.2016 ВР.18.08.2016 07.09.2016 г. 26.09.2016 г.
13 ВЕЛИЗАРА НАНКОВА ИВАНОВА ГР.КАРЛОВО, УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 53, ЕТ.4 1582-182-1/22.06.2016 ВР.26.07.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016 г.
14 ЕВГЕНИ БОРИСОВ КАЛАДЖИЙСКИ КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.СКОБЕЛЕВ"10,ВХ.В,АП.11,ЕТ.4 1616-209-1/28.06.2016 ВР.29.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016 г.
15 ТЕХНО-2 ЕООД ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТРАНДЖА" № 4 А-48-1/25.08 .2014 И А-161-1/18.11.2014 ВР.19.08.2016   07.09.2016г. 26.09.2016 г.
16 СТАЙКО ЖЕЛЕВ ИВАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.А.СТАМБОЛИЙСКИ № 12   94-00-4607/08.07.2016 ВР.25.08.2016 07.09.2016 г. 26.09.2016 г.
17 ЕЛЯЙДИН ИЛМИЕВ ЧАПАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.ЕДЕЛВАЙС №1А 1689-280-1/19.07.2016 ВР.29.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016 г.
18 ВИОЛЕТКА ДАФЧЕВА НЕДЕЛКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ 15 1646-227-1/05.07.2016 ВР.19.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016 г.
19 МАРИН ИЛИЕВ КАЧАРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.ИВ.ПОПОВ№ 12, АП.5, ЕТ.3 1669-262-1/07.07.2016 ВР.26.08.2016 94-00-4603/08.07.2016 ВР.26.08.2016 07.09.2016 г. 26.09.2016 г.
20 АРИФ МЕХМЕД ЯСА ГР.КАРЛОВО, УЛ."ХАН АСПАРУХ" № 93   94-00-4782/14.07.2016 ВР.26.08.2016 13.10.2016 Г. 26.10.2016 г.
21 ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ С.КАРАВЕЛОВО, УЛ."СТРЕМСКА" № 9 1748-321-1/25.07.2016 ВР.30.09.2016   18.10.2016 г. 31.10.2016 г.
22 ИЛИН ЯНКОВ АЛЕКСАНДРОВ С.ВЕДРАРЕ, КОМПЛЕКС КТЗ № 7, ВХ.Б,АП.82,ЕТ.2 1863-414-1/19.08.2016 ВР.30.09.2016   18.10.2016 г. 31.10.2016 г.
23 СИМЕКС И КО ЕООД ГР.КАРЛОВО, УЛ."Т.РАЙНОВ" № 47 1527-139-1/08.06.2016 ВР.30.09.2016 94-00-281/09.06.2016 ВР.30.06.2016 18.10.2016 г. 31.10.2016 г.
24 ХРИСТО СТОЯНОВ МАСЕВ ГР.КАРЛОВО, БУЛ."ХР.БОТЕВ" № 10 А 1486-112-1/01.06.2016 ВР.27.07.2016   18.10.2016 г. 31.10.2016 г.
25 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕНКОВ ГР.КАРЛОВО, ПЛ."В.ЛЕВСКИ" №3 1610-200-1/22.06.2016 ВР.08.08.2016 94-00-4136/23.06.2016 ВР.08.08.2016 18.10.2016 г. 31.10.2016 г.
26 ИВАЙЛО ФИЛИПОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №35,АП.9,ЕТ.3 1650-232-1/05.07.2016 ВР.12.09.2016 94-00-4493/06.07.2016 ВР.12.09.2016 18.10.2016 г. 31.10.2016 г.
27 ТИХОМИР АНГЕЛОВ МАКАВЕЕВ С.КАРАВЕЛОВО,УЛ."Л.КАРАВЕЛОВ" № 3   94-00-4972/20.07.2016 ВР.04.10.2016 18.10.2016 г. 31.10.2016 г.
28 ТАНЬО НИКОЛАЕВ АБРАШЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №10,ВХ.В,АП.42,ЕТ.5   94-00-5062/22.07.2016 ВР.04.10.2016 18.10.2016 г. 31.10.2016 г.
29 ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНЧЕВ ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 26,АП.18,ЕТ.4 1745-317-1/25.07.2016 ВР.04.10.2016   18.10.2016 г. 31.10.2016 г.
30 МЕТАЛХИМИНЖЕНЕРИНГ ООД ГР.КАРЛОВО,УЛ."ШИПКА" № 5 1623-212-1/04.07.2016 ВР.04.10.2016   18.10.2016 г. 31.10.2016 г.
31 ДИМИТЪР РОМЕОВ СТЕФАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХАН АСПАРУХ" № 52 1844-412-1/19.08.2016 ВР.12.10.2016 94-00-6100/23.08.2016 ВР.12.10.2016 26.10.2016 г. 15.11.2016 г.
32 КАРЛОВСКА КОПРИНА АД ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" № 40 1864-415-1/19.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 г. 15.11.2016 г.
34 ИВАНКА ДЕНКОВА ЙОШКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПЕТКО СЪБЕВ" № 14 1904-473-1/23.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 г. 15.11.2016 г.
35 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КРЪСТАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №47 2009-567-1/25.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 г. 15.11.2016 г.
36 СВЕТЛА ТОДОРОВА ВАСЕВА ГР.СОФИЯ,РАЙОН ВИТОША,Ж.К."БЪКСТОН"№17,ВХ.Б,АП.24,ЕТ.3 1946-488-1/24.08.2016 МР.11.10.2016   26.10.2016 г. 15.11.2016 г.
37 НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ КАРАКОЛЕВ ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ" №61,АП.5,ЕТ.3 2089-632-1/30.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 г. 15.11.2016 г.
38 НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ГР.ПЛОВДИВ,Ж.К.ТРАКИЯ № 14,ВХ.А,ЕТ.1 2089-649-1/30.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 г. 15.11.2016 г.
39 ДИМИТЪР ГАНЧЕВ КОЛАКСЪЗОВ ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ.ПЕЩЕРСКО ШОСЕ"№145,АП.11,ЕТ.4 1955-501-1/24.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 г. 15.11.2016 г.
40 НЕЛИ ЙОРДАНОВА КУРТЕВА ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ,Ж.К."ХАДЖИ ДИМИТЪР" №150,АП.33,ЕТ.4 2000-557-1/25.08.2016 ВР.14.10.2016   27.10.2016 г. 15.11.2016 г.
41 БИСЕР ВАНЬОВ СТАМЕНОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ,Ж.К."ЛЕВСКИ ЗОНА Г"№28,ВХ.В,АП.81,ЕТ.5 2203-720-1/01.09.2016 ВР.28.09.2016   27.10.2016 г. 15.11.2016 г.
42 ЧОНО ИВАНОВ ДЕЛИЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЗЛАТНА ЛИВАДА" № 33 1823-385-1/18.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
43 КОНСТАНТИН ИВАНОВ БАКАЛОВ ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" 3   94-00-5810/15.08.2016 ВР.14.10.2016 31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
44 ИВАН НЕШКОВ НОНОВ ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №36,ВХ.Б,ЕТ.3 1788-361-1/17.08.2016 ВР.17.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
45 СТОЙКО ИВАНОВ МАНАВСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №3 2000-556-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
46 СТАНКО ИВАНОВ КОЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."РАЙКО ДАСКАЛОВ" №5,АП.4,ЕТ.2 2088-627-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
47 ТОДОРКА ВАСИЛЕВА БАНЧЕВСКА ГР.КАРЛОВО,УЛ."Т.РАЙНОВ" №31,ВХ.Б 2028-580-1/26.08.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
48 НЕДКА СТОЯНОВА ДИМОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №2 1987-530-1/24.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
49 КРАСИМИР ПЕНЧЕВ БАНЧЕВСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4Т.РАЙНОВ" №31,ВХ.Б,АП.6,ЕТ.1 2048-611-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
50 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪШКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГИНАКУНЧЕВА" №9,АП.15,ЕТ.3 1833-399-1/30.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
51 ВАЛЕНТИН СТОЙКОВ СТОЙКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПЕТКО СЪБЕВ" №14 1874-430-1/22.08.2016 ВР.12.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
52 ГЕОРГИ АНТОНОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ДЪБЕНСКО ШОСЕ" №39,ВХ.А,АП.15,ЕТ.2 1811-375-1/18.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
53 НЕНКА ЙОНЧЕВА ПАВЛОПУЛУ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №58 1904-474-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
54 НЕНКО ИВАНОВ КАЦАРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ4 № 8 1806-366-1/17.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
55 КОСТАДИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №2 1956-502-1/24.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
56 АЛЕКСАНДЪР МОМЧИЛОВ МИНЧЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЙОРДАН ЙОВКОВ" № 4 2026-575-1/26.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
57 ЕЛЛАС-ДИМИТЪР ЯНЕВ ЕТ ГР.КАРЛОВО,УЛ."БАЛКАНСКА" 12 1766-343-1/09.08.2016 ВР.14.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
58 ТОШО ЛАЗАРОВ ЛЕСОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н ИСКЪР,Ж.К."ДРУЖБА"№26,ВХ.Е,АП.121,ЕТ.3 1875-443-1/22.08.2016 ВР.04.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
59 "ИПС ИНФРАСТРУКТУРА" АД ГР.СОФИЯ,Р-Н ТРИАДИЦА,УЛ."НЕОФИТ РИЛСКИ" №32 1764-329-1/04.08.2016 ВР.10.10.2016 90-00-517/19.08.2015 ВР.10.10.2016 31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
60 АЛЕКСАНДРИНА БОГОСЛАВОВА ЯНАКИЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №37,ВХ.А,АП.7,ЕТ.2 2284-778-1/07.09.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
61 ТОДОР ПЕТКОВ ИВАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."Т.РАЙНОВ" № 49 2164-681-1/31.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
62 НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" № 12 2105-664-1/31.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
63 ДИМИТЪР ЯНЕВ ЯНЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4БАЛКАНСКА" № 12   94-00-6563/12.09.2016 ВР.21.10.2016 31.10.2016 г. 15.11.2016 г.
64 ФЕЙЗИ МЕХМЕДОВ ФЕЙЗУЛОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н НАДЕЖДА,Ж.К."НАДЕЖДА"№441,ВХ.Б,АП.11,ЕТ.2 1964-523-1/24.08.2016 ВР.13.10.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
65 ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ ГР.БУРГАС,УЛ."СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №103,АП.5,ЕТ.2 2089-650-1/30.08.2016 ВР.20.10.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
66 ВЕСКО ПЕТРОВ ИВАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХРИСТО ПРОДАНОВ" № 35А 2217-735-1/01.09.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
67 ХРИСТО ГАНЧЕВ ХРИСТОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТАРА ПЛАНИНА|" №28 1843-403-1/19.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
68 ДИМКА ВАСИЛЕВА МИХАЛЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЕВСТАТИ ГЕШЕВ" №5 1875-441-1/22.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
69 ИВАН ТОДОРОВ МОФИКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ИВАЙЛО" № 9 1964-524-1/24.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
70 ТАНЯ АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 45 2066-602-1/29.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
71 ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."Д-Р ТАНЧЕВ" № 2,ВХ.А 2176-685-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
72 ВИДОЛ НЕДЕЛЕВ ТРИЧКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ"№38 2176-686-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
73 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №78,ВХ.А 1994-545-1/25.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
74 ДИМИТЪР ЯНКОВ ДАСКАЛОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №62 2105-660-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
75 МУСТАФА САИД АХМЕД ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПИРИН" №19 2149-694-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
76 АНТОАНЕТ КРУМОВ НАЙДЕНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №53,ЕТ.4 2105-645-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
77 ТОДОР ДОНЧЕВ БУРГУДЖИЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №6 2098-693-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
78 МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИРЧЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №8 2244-748-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
79 ИВАНКА ВИДОЛОВА ТОДОРОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ВОДОПАД" № 31 2229-743-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
80 КОЛЬО ДОНЧЕВ ТИВСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ"№10 2263-751-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
81 ЛАЛКА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ИВ.ВАЗОВ" № 36А 2299-807-1/07.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
82 НЕЛИ ДОНЧЕВА ЕДРЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ"№14 2164-667-1/31.08.2016 02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
83 КАРЛ ПЕТЕР УИЛБЪРТ ГР.КАРЛОВО,УЛ."СВЕЖЕН" №14,АП.5,ЕТ.3 2212-715-1/01.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
84 ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЯНКОЛОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №20 2225-759-1/01.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 г. 02.12.2016 г.
85 СУНАЙ ШЕКРЮ ДЖОКО ГР.КАРЛОВО, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА № 86 2295-796-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
86 КОЛЬО ДОНЧЕВ БИКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №80, АП.12,ЕТ.4 2324-819-1/07.09.2016 Г.ВР.10.11.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
87 ПЕТЪР МИНЧЕВ ПЕТРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №35,ВХ.Б,АП.12,ЕТ.2 1962-520-1/24.08.2016 ВР.10.11.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
88 СЛАВИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ПЛИСКА" № 13 2087-626-1/29.08.2016 ВР.10.11.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
89 ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДОНЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №58,ВХ.А,АП.30 2323-817-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
90 ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВСКА ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" № 10,ВХ.В,АП.36,ЕТ.4 2083-621-1/29.08.2016 ВР.10.11.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
91 ПЛАМЕН СТОЯНОВ КОЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №55,ВХ.Б,АП.15,ЕТ.2 2331-834-1/08.09.2016 ВР.10.11.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
92 ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" № 72 2292-783-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
93 СОНЯ РУСИНОВА ПОПОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" № 60 2283-798-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
94 ТОДОР ИЛКОВ АРДИНСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ" № 64   94-00-6540/10.09.2016 ВР.10.11.2016 02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
95 ВЕЛИНА ИВАНОВА АБАДЖИЕВА ГР.СОФИЯ,Р-НИЗГРЕВ,УЛ."ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ" №12,ВХ.Б,АП.14,ЕТ.2 1960-517-1/24.08.2016 ВР.10.11.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
96 НИКОЛИНА ИЛИЕВА ТОМАНОВА ГР.СОФИЯ,Р-НТРИАДИЦА-СРЕДЕЦ,УЛ."ТУЛОВО/ТОДОР СТРАШИМИРОВ" №7,ЕТ.2 1875-434-1/22.08.2016 ВР.31.10.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
97 МАРИАНА НИКОЛАЕВА БАНКОВА ГР.СОФИЯ,Р-НКРАСНО СЕЛО,Ж.К.КРАСНО СЕЛО№197,АП.56,ЕТ.14 2047-593-1/26.10.2016 ВР.11.10.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
98 ИВАН ДИМИТРОВ СТАМБОЛОВ ГР.СОФИЯ,Р-НКРАСНО СЕЛО,БУЛ.4ХР.БОТЕВ" №23,АП.9,ЕТ.4 2043-586-1/26.08.2016 ВР.11.10.2016   02.12.2016 г. 16.12.2016 г.
99 РАЛИЦА ХРИСТОВА УИЛЯМСЪН ГР.СОФИЯ,Р-Н ЛЮЛИН,Ж.К.ЛЮЛИН№508,ВХ.Б,АП.45,ЕТ.4 2085-624-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   07.О2.2017 17.03.2017 г.
100 ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ"В.КАРАИВАНОВ" №76,АП.12,ЕТ.3 2405-858-1/07.10.2016 ВР.24.02.2017   21.О3.2017 10.04.2017 г.
101 АНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ" № 64   94-00-8325/16.11.2016 ВР.10.02.2017 21.О3.2017 10.04.2017 г.
102 МАРГАРИТА СТАНЕВА ГЮРОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ГРАДИНАРСКА" №6,ВХ.Б,АП.6,ЕТ.3   94-00-7170/30.09.2016 ВР.27.02.2017 21.О3.2017 10.04.2017 г.
103 ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."РАКОВСКА" №2,ВХ.В,АП.2,ЕТ.1   94-00-7065/27.09.2016 ВР.28.02.2017 21.О3.2017 10.04.2017 г.
104 РОСИЦА ВЛАДИСЛАВОВА ТРИЧКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАОНВ" №38   94-00-7005/26.09.2016 ВР.28.02.2017 21.О3.2017 10.04.2017 г.
105 ЯНЕ КАР ООД ГР.КАРЛОВО,УЛ."КАЛОФЕР ВОЙВОДА" № 30   94-00-438/21.09.2016 ВР.28.02.2017 21.О3.2017 10.04.2017 г.
106 ГИНКА ПРОДАНОВА ЛАУ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №3,АП.11,ЕТ.3 1688-275-1/19.07.2016 Г. ВР.01.11.2017 105/19.07.2016 г. 13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
107 ХРИСТО МИТКОВ ДИМИТРОВ ГР.БАНЯ, УЛ."ГАРОВА" №20 1654-249-1/07.07.2016 Г. ВР.06.11.2017 93/07.07.2016 14.11.2017 г. 01.12.2017 г.
108 ВЪЛКО ПЕТРОВ БАХЧЕВАНСКИ С.ВЕДРАРЕ,КОМПЛЕКС КТЗ №17,ВХ.А,АП.95,ЕТ.2 1651-236-1/05.07.2016 ВР. 06.11.2017 90/05.07.2016 14.11.2017 г. 01.12.2017 г.
109 СОУЛ-ТРЕКС ООД С.КЛИМЕНТ,УЛ."5-ТА" № 9 1785-357-1/16.08.2016 ВР.31.10.2017 114/16.08.2016 13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
110 РАЙЧО ПЛАМЕНОВ САВОВ С.СТОЛЕТОВО, УЛ."10-ТА" №8 1603-191-1/22.06.2016 ВР.24.10.2017   13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
111 ВЕРА МОДА ООД ГР.БАНЯ,УЛ."3-ТИ МАРТ" № 2 1575-171-1/21.06.2016 ВР.06.11.2017 67/21.06.2016 14.11.2017 г. 01.12.2017 г.
112 РУМЕН РАЙЧЕВ САВОВ С.СТОЛЕТОВО,УЛ."10-ТА" № 8 1575-170-1/21.06.2016 ВР.31.10.2017   13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
113 МАНАНА ЕООД С.ХРИСТО ДАНОВО,УЛ."23-ТА" № 2 1527-141-1/08.06.2016 ВР.31.10.2017   13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
114 ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВА ЦВЕТАНОВА ГР.БАНЯ,УЛ."ЗЕМЕДЕЛСКА" № 2Б 1470-75-1/26.05.2016 ВР.06.11.2017   13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
115 ЛЕНКО ХРИСТОВ ТОНЧЕВ С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ,УЛ."60-ТА" №16 13-1/23.02.2016 ВР..02.11.2017   13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
116 РУМЕН ПЕНКОВ КАМБОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."П.ЮРУКОВ" №13,АП.1 9-1/23.02.2016 ВР.01.11.2017   13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
117 ИНА-ЕЛ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №1 2483-864-1/01.12.2016 ВР.01.11.2017 90-00-987/02.12.2016 ВР-01.11.2017 13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
118 ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА УРУМОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ДАСКАЛ БОТЮ" №16 2220-736-1/01.09.2016 ВР.01.11.2017   13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
119 ДИМИТРА-1 ООД С.КАРАВЕЛОВО,УЛ."БЕЛИ БРЕЗИ" №2 1654-248-1/07.07.2016 ВР.31.10.2017   13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
120 НЕНКО САВОВ САВОВ С.КАРАВЕЛОВО,УЛ."БЕЛИ БРЕЗИ" №2 1579-174-1/21.06.2016 ВР.31.10.2017   13.11.2017 г. 01.12.2017 г.
121 ИЗИДА ТРЕЙД   ЕООД ГР.ПЛЕВЕН, УЛ."СТОЯН ЗАИМОВ" №4,АП.2,ЕТ.1 2628-11-1/06.11.2017 ВР.18.12.2017   22.11.2017 г. 01.12.2017 г.
122 ТИЛИОС СУИТС ЕООД ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ"№160,АП.81,ЕТ.6 2631-17-1/06.11.2017 ВР.19.12.2017   02.01.2018 г.  
123 ТНТ ЕООД ГР.ПЛОВДИВ, УЛ."СВЕТИ КЛИМЕНТ" №3 2647-27-1/07.11.2017 ВР.19.12.2017   02.01.2018 г.  
124 ТОРГОЕКСПРЕС ЕООД ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ"№159,АП.71,ЕТ.7 2653-39-1/08.11.2017 ВР.19.12.2017   02.01.2018 г.  
125 ЛАНДЩРАЙХЕР ЕООД ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."БОРИСЛАВ" № 3 2648-28-1/07.11.2017 ВР.19.12.2017   02.01.2018 г.