Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Социални работници в Отдел "Закрила на детето". 20 Септември 2017 Посещения: 18
Конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” 19 Септември 2017 Посещения: 36
Обявление относно събеседване за заемане на длъжност в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“ 07 Септември 2017 Посещения: 83
Конкурс в дейност "Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи" за следната длъжност 11.08.2017 г. 11 Август 2017 Посещения: 59
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 11.08.2017 г. 11 Август 2017 Посещения: 47
Конкурс в дейност "Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи" за следната длъжност 04 Юли 2017 Посещения: 126
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 03-07-2017 03 Юли 2017 Посещения: 135
МКБППМ набира кандидати за длъжноста "Обществен възпитател" 28 Юни 2017 Посещения: 350
Конкурс в дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище 20 Юни 2017 Посещения: 223
Конкурс в дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище 1" 26 Май 2017 Посещения: 316
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" за длъжността "Педиатър" 15 Май 2017 Посещения: 230
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 06 Април 2017 Посещения: 378
Подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията в дейност "Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи " 06 Април 2017 Посещения: 353