Община Карлово

Официален сайт

КУЛТУРЕН АФИШ ЗА МЕСЕЦ МАЙ

B379

Организаторите си запазват правото на промени!

Национален конкурс "Паметта за Левски днес"

 
1003M
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ПАМЕТТА ЗА ЛЕВСКИ ДНЕС“
     На 18-ти юли 2017 г. България ще отбележи 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски. На този ден почитаме личността на човеколюбеца, отдаден на идеята за „свята и чиста република“. Роден в град Карлово, в долината на розите, Левски става знаменосец на свободата. Българският Апостол! Силната личност, която все още не е намерила свое подобие, неуловимият Дякон, човекът с най-чиста душа. Във всяко българско сърце живее споменът за него, в представите на всеки българин той е урок по родолюбие, надежда и упование.
1. Цели на конкурса:
- да стимулира творческата изява на учениците;
- чрез силата на художественото слово да даде възможност на младите хора да изразят своето отношение към Васил Левски;
- да възпитава в дух на родолюбие, патриотизъм и гражданско отношение.
2. Тема - „Паметта за Левски днес“
3. Право на участие
     В националния конкурс „Паметта за Левски днес“ имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища на територията на страната. Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
- първа възрастова група - ученици от VдоVIIIклас;
- втора възрастова група - ученици от IX до XII клас.
4. Описание на конкурса
    Животът, делото и личността на Апостола вдъхновяват и обединяват младите българи, учат ги да обичат България. В тази връзка даваме старт на националния конкурс „Паметта за Левски днес“. Престижната инициатива ще докаже, че носим Левски в сърцата си, че неговия огън гори в душите ни, че пазим великия му завет. Конкурсът е организиран от МОН, РУО Пловдив, Община Карлово и е част от националното честване на 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски.
5. Условия за участие
Ще се приемат творби в жанровете: есе и стихотворение.
    Всеки участник може да представи по една творба от двете категории. Творбите трябва да бъдат написани на български книжовен език с обем до две страници или до 800 знака. Произведенията трябва да са написани на Word (формат А4, шрифт TimesNewRoman, размер 12 пункта).
Под всяка творба отбележете:
 - име и фамилия, години;

- училище, клас, населено място, област;

- точен адрес и телефон за контакт.

     В конкурса могат да участват произведения, които не са публикувани до сега и към момента не участват в други конкурси. Творбите не се връщат.
5.1. График
Етапи и срокове за изпращане и оценяване:
 - творбите трябва да се изпратят на e-mail:levskidnes@abv.bg от 15.01.2017 г. до 31.05.2017 г.;

- от 01.06.2017 г. до 14.06.2017 г. експертната комисия ще оценява изпратените творби в определения жанр;

- на 15.06.2017 г. поименно ще бъдат публикувани отличените творби на официалния сайт на Община Карлово- www.karlovo.bg

- награждаването ще се състои на 04.07.2017 г. в НЧ „Васил Левски 1861г.“ – Карлово

6. Оценявани компетентности

    Творбите ще бъдат оценявани от 5 - членно компетентно жури, което ще работи независимо един от друг по следните критерии:

- придържане към темата на конкурса;

- оригиналност и творчески подход;

- езикова и стилистична култура;

- графично оформяне на творбите.

7. Награди

Ще бъдат раздадени по три награди (I-ва, II-ра иIII-та) за всяка възрастова група и за всеки жанр.

Iмясто – парична награда на стойност 300 лв., сувенир и грамота;

IIмясто – парична награда на стойност 200 лв., сувенир и грамота;

IIIмясто – парична награда на стойност 100 лв., сувенир и грамота.

    Предвидени са и поощрителни награди, както и една специална награда за най-успешно представил се участник от община Карлово.

Среща разговор с наградените

   С авторите на най-добрите творби ще се проведе среща разговор на 04.07.2017 г. в камерната зала на НЧ „Васил Левски 1861г.“ – гр. Карлово, по време на която официално ще бъдат представени класираните творби и наградени техните автори. Ще присъстват представителите на журито, представители от Община Карлово, изявени дейци и гости.

    Наградите ще се връчат лично на авторите.

    На номинираните участници няма да се изплащат пътни разходи за участието им в тържеството.

     Отличените автори на I-во място ще имат възможността да представят своите творби на 18.07.2017 г. в деня на националното честване на 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски.
Желаем на всички вдъхновение и успех в конкурсната надпревара!
 

Празници на Карлово