Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Уведомление от Христо Лалев Лалев 14 Ноември 2017 Посещения: 9
Решение № 09-ДО-1122-00 от 26.10.2017 г. 07 Ноември 2017 Посещения: 12
Обществен достъп относно „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци 25 Октомври 2017 Посещения: 41
Събщение за издаване на Разрешително за водовземане чрез изграждени съоръжения - обект на водоснабдяване: Бетоновъзел в ПИ №36498.308.709 24 Октомври 2017 Посещения: 31
Инвестиционно намерение на Община Карлово „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци 19 Октомври 2017 Посещения: 45
Инвестиционно намерение от Теодора Георгиева Павлова – Управител на “ТОМАТО.БГ” ЕООД 04 Октомври 2017 Посещения: 174
Инвестиционно намерение от Кирил Симеонов Симеонов – Управител на “ЕКО СИМ” ЕООД 04 Октомври 2017 Посещения: 140
Инвестиционно намерение от Кристина Красимирова Димитрова – Управител на “ТОМАТО.БГ” ЕООД 04 Октомври 2017 Посещения: 114
Пръскане на иглолистни горски култури – с продукт за растителна защита – “ФОРЕЙ 48 Б” 02 Октомври 2017 Посещения: 108
Третиране срещу вредител – Борова процесионка в периода от 25.09.2017 г. до 30.09.2017 02 Октомври 2017 Посещения: 97