Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Уведомление от “Българска роза” АД за следното инвестиционно предложение “Изграждане на ново водовземно съоръжение" 01 Март 2017 Посещения: 74
Уведомление от Румен Димитров Димитров за следното инвестиционно предложение: “Автосервиз и пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” 03 Февруари 2017 Посещения: 136
Уведомление от “Бул Ер Интернационал” ЕООД относно “Изграждане на склад за готова продукция (метални детайли и заготовки)” 26 Януари 2017 Посещения: 66
Уведомление от Илхан Фехмиев Ахмедов относно “Изграждане на масивна двуетажна жилищна сграда и гараж” 26 Януари 2017 Посещения: 85
Съобщение за публично обяваване за издаване на разрешително за обект "Оранжерия за отглеждане на зеленчуци" 16 Януари 2017 Посещения: 113
Уведомление от “Агро Уан” ЕООД 16 Януари 2017 Посещения: 278
Уведомление за “ Изграждане на склад-хале за временно съхранение на топлоизолации от експандиран пенополистирол - EPS” 22 Декември 2016 Посещения: 111
Уведомление за следното инвестиционно предложение Изграждане на обект “Производствено складова дейност и обществено обслужване 19 Декември 2016 Посещения: 162
Открит обществен достъп до информация относно инвестиционно намерение от Симеон Стоилов – управител на “Шамбала Девелъпмънт” ЕООД, 08 Декември 2016 Посещения: 95
Уведомление от Гергана Йорданова Николова - 2 05 Декември 2016 Посещения: 144