Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
 

      В изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Наредба 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
УВЕДОМЯВА:

     В периода от 29.08.2017 год. до 30.08.2017 год. от 19,30 до 2,00 часа ще се извърши повторна дезинсекция против кърлежи на зелените площи на територията на гр. Карлово, с препарат “РОТРИН 200”, който е включен в Регистъра на МЗ за разрешените биоцидни препарати.

      До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: Внимание! Пръскано е с отроваи отбелязана дата на пръскането и карантинния период.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА