Община Карлово

Официален сайт

О Б Я В А
За отдаване под наем на помещения в СУ „Христо Проданов"
на основание Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинскасобственост от чл.11, ал.5, 6, 7 и ал.8
Предоставяме:
1.    Малък физкултурен салон - 62 кв.м.
Понеделник и сряда от 18:00 часа
Вторник и четвъртък от 16:30 часа
Петък - от 14:00 часа
2.    Голям физкултурен салон - 250 кв.м.
Понеделник - от 16:00 часа
Вторник - от 16:00 часа
Сряда - от 17:00 часа
Четвъртък - от 16:00 часа
Петък - от 16:00 часа
3.    Фитнес зала - 18 кв.м.
Понеделник - от 15:00 часа
Вторник - от 15:00 часа
Сряда - от 15:00 часа
Четвъртък - от 15:00 часа
Петък - от 15:00 часа
4.    6 класни стаи - 56 кв.м.
Понеделник - от 14:30 часа
Вторник - от 14:30 часа
Сряда - от 14:30 часа
Четвъртък - от 14:30 часа
Петък - от 14:30 часа