Община Карлово

Официален сайт

Коледен базар

1658g

Общински съвет Карлово проведе редовното си заседание - 30.11.2017г.

            1655g

Общински съвет Карлово проведе редовното си заседание, по време на което бяха разгледани 52 точки от Проекта за дневен ред.
        По време на заседанието съветниците единодушно приеха докладната записка за подписване на Споразумение за приятелство с община Зехайм – Югенхайм, Федерална Република Германия и община Карлово. В Споразумението са набелязани основните насоки за взаимно сътрудничество и укрепване на връзките между двете общини – в областта на културата, спорта, икономиката, туристическата и др. области, както и обмен в областта на градското управление и опит в организацията на местното самоуправление.
      „ ...На 20 септември 2017 година община Карлово направи дарение на фондация „Хайлигенберг Югенхайм”, дворец Хайлигенберг /община Зехайм – Югенхайм/  50 броя корени от маслодайна роза сорт „Дамасцена”, 50 броя корени от сорта „Стара Карловска роза” и триста броя корени от лавандула. На алеите с насажденията ще има ообзначителна табела „ДАРЕНИЕ ОТ ОБЩИНА КАРЛОВО”. Годишният брой посетители на двореца е около 50 хиляди души и чрез дарението ще популяризираме нашата община и България. Председателят на фондацията д-р Йоахим Хорн дари парична сума на община Карлово и изрази желание с тях да бъдат закупени дървета /храсти/ „магнолии”, които да бъдат засадени в парковете на град Карлово. Магнолиите ще бъдат засадени в парк „Здраве”, парк „Водопад” и парк „Стадиона””, каза д-р Кабаиванов.
     Други докладни записки, които общинските съветници разгледаха бяха маршрутни разписания от Общинската транспортна схема за извършване на обществен превоз на пътници в община Карлово; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово; Наредбата за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Карлово; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Карлово и др. Приета бе и Програма на община Карлово за управление разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година.
      Всички взети решения ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Карлово в законно установения срок.

1656g

ВРЪЧВАНЕ НАГРАДАТА НА НОМИНИРАНИТЕ В КОНКУРСА „КЛАС НА МЕСЕЦА” ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

    1653g

   Конкурсът на МКБППМН - Карлово „Клас на месеца” продължава и през новата учебна 2017/2018 г. Целта е превенция отпадането на ученици от образователната система.
   Днес 29.11.2017 г., Секретаря на МКБППМН – Нели Минчева връчи грамота и плакет на V г  клас  и на VІІІ б кл. от СУ „Васил Левски” – гр. Карлово. Учениците достойно заслужиха своята награда „Клас на месец октомври” и в двете възрастови групи.
    Желаем им здраве, нови творчески успехи и мотивация да се борят за голямата награда „Клас на годината” – еднодневна екскурзия в страната.