Община Карлово

Официален сайт

Зимната обстановка в община Карлово

1443M
     Във връзка с падналия снеговалеж Общински щаб за зимно поддържане информира: 
   Всички пътища в общината са проходими при зимни условия, няма затворени участъци, непроходими улици и прекъснато електрозахранване. От полунощ машините на снегопочистващата фирма опесъчават и почистват главните пътни артерии в град Карлово и пътищата към населените места от общината. Почистени са улиците, водещи към болницата, пожарната, училища, детски заведения и гробищния парк. В момента се почистват второстепенни улици, площад „Васил Левски“ и площад „20-ти юли“. Затруднени участъци за движението има в селата Кърнаре, Розино и Христо Даново. Общинският  щаб работи непрекъснато 24 часа, следи и анализира обстановката на територията на община Карлово. Пътищата се почистват основно с пясъчно-солни смеси и бишофит – естествен продукт, под формата на кристали, който се използва за обработка на зимни пътища и улици при ниски температури. 
  Въпреки създадената организация и действията на общинската администрация, призоваваме гражданите да се движат съобразно затруднената зимна обстановка. Шофьорите да карат със зимни гуми и повишено внимание. Поради очакваните ниски температури, призоваваме гражданите, фирмите и собствениците на търговски обекти да почистят тротоарите пред имотите си, за да се предотврати опасността от заледяване.
    Жителите на общината могат да подават сигнали за инциденти и затруднена обстановка  на  телефон 0335/54-555и GSM 0896 686 704.

1444M

Кметът на община Карлово поднесе венец пред бюст-паметника на Васил Левски в Солун, Република Гърция

1715g           По покана на Генералния консул на Република България в Солун, Република Гърция г-н Владимир Писанчев, кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов почете организирано мероприятие на 23 февруари по повод 145–тата годишнина от обесването на Васил Левски.
          На проведената беседа д-р Кабаиванов направи историческа ретроспекция за живота и делото на Апостола на Българската свобода.
„... Да се говори за Левски е трудно. Левски е в нашето съзнание, той е национален герой, той е символ на най-силните ни чувства за Родината. Ние имаме нужда от нашите национални герои и трябва да се запитаме дали правим достатъчно, освен за нашите семейства и близки и за България. Защото според мен, ако един човек, който работи и мисли за Отечеството, ще работи и мисли за Европа. Този, който не мисли за Отечеството си, отива вече в много комерсиалното.
Има висши цели и идеали, нека възпитаваме нашите деца в тези идеали. Саможертвата на Левски и неговите съратници не е отишла напразно, ако я нямаше тази саможертва - днес нямаше да я има и България”, каза д-р Кабаиванов.
      Поднесени бяха венци в знак на признателност на бюст–паметника на Васил Левски, който се намира в двора на Генералното консулство.
     На мероприятието да почетат паметта на Апостола бяха преподаватели, родители и деца от Българското неделно училище към манастира „Св. Вмчк Георги Зограф”, представители на българската общност в Солун.
      Д-р Емил Кабаиванов кмет на община Карлово връчи на генералния консул г-н Писанчев златна значка с лика на Васил Левски. От името на община Карлово бяха предоставени за децата от неделното училище и българската общност паметни бележници за Васил Левски, календари, значки с лика на Апостола. Книги за живота и делото на Апостола бяха предоставени от Национален музей „Васил Левски” Карлово.

1716g

Общински съвет – Карлово избра д-р Атанас Юнаков за управител на „Медицински център І – Карлово“

1441М

    На редовно заседание на Общински съвет – Карлово, проведено днес в зала „Васил Караиванов“, общинските съветници избраха д-р Атанас Юнаков за управител на „Медицински център – І – Карлово“ ЕООД. Д-р Юнаков е избран след конкурс за управител на центъра, проведен на 01.02.2018 г. 
   На днешното заседание съветниците приеха отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 г. и разгледаха общо тридесет и девет докладни записки. 
   Всички решения взети на днешното заседание на ОбС - Карлово ще бъдат качени на официалния сайт на община Карлово в законно установения срок.

1442М