Община Карлово

Официален сайт

Съобщение, yведомяваме гражданите... (2)

Община Карлово

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме гражданите, че по ЕП ”Нов избор-развитие” чрез Бюрото по труда набира кандидати за работа по специалностите : Градинар, Работник поддръжка пътища и поддръжка сгради.

Същите ще преминат 3 /три/ месечен курс на обучение и ще работят 1 /една/ година към Община Карлово.

За повече информация: Бюро по труда –Карлово, ул. “Меден дол” № 10,

тел. 0335/9 46 35, 0335/9 55 54.

Untitled-3  

Съобщение МДТ

За улеснение на гражданите, служба "Местни данъци и такси" към Община Карлово ще работи с удължено работно време:

Прочети още: Съобщение МДТ