Община Карлово

Официален сайт

Шампионките от Републиканското първенство по джудо получиха награди от ръководството на Община Карлово

Децата, спечелили медали от състоялото се в София Републиканско първенство по джудо, бяха представени на специална пресконференция. Виктория Манукова, Стела Доновска, Мартина Дафова и Габриела Иванова тренират в Клуб по бойни спортове “Левски” – Карлово с треньори Иван Иванов и Иван Балев. Златната медалистка Виктория е и носител на златен медал от миналогодишния шампионат по самбо. Момичетата са възпитанички на СОУ “Васил Левски” и мечтаят да станат световни шампионки. Треньорът на децата Иван Иванов изказа специална благодарност към зам.-кмета на Общината Антон Минев за бързата реакция и съдействието при осигуряване на транспорт за участието в шампионата. “Успехите на децата в спорта са лъч светлина в тежката криза”, каза от своя страна г-н Минев и награди победителките от името на Общинското ръководство. Той пожела на момичетата да сбъднат мечтите си и да завоюват световни титли.

В Клуб по бойни спортове “Левски” - Карлово тренират около 40 деца от различни възрастови групи. Представители на клуба редовно участват в републикански и международни състезания, където получават престижни отличия. Следващото състезание, в което ще участват деца от клуба е Републиканското първенство по самбо, което ще се проведе на 5 май в София.

  djudo

Ден на таланта

talant1  

Учениците от ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” Карлово участваха в “Ден на таланта”. С песни, танци, сценки участниците бяха в непрекъсната надпревара за завоюване на първите места. 

На първо място се класираха учениците от ІІІ в клас с ръководител Петя Кръстева и от VІІ а клас с ръководител Янка Петрова. 

 

Дати за публично отваряне на оферти по обществени поръчки

 На 26.03.2012 г. 11:00 часа публично ще бъдат отворени офертите за поръчка с предмет 
"Организиране, логистика и провеждане на 4 културни събития в община Карлово,
по договор на Община Карлово: BG161PO001/1.1-10/2010/016, финансиран по Оперативна програма
"Регионално развитие 2007 - 2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и
промотиране на иновативни културни събития"";
На 02.04.2012 г., 11:00 часа - за поръчка с предмет "Доставка на оборудване
по проект на Община Карлово: BG161PO001/1.1-10/2010/016 „Обновяването и
обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни
събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта
на община Карлово", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие
2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.1-10/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни
културни събития”;
На 05.04.2012 г., 11:00 часа - за поръчка с предмет "Медийно промотиране и
популяризиране на 4 културни събития в община Карлово и публичност и
визуализиране на проект „Обновяването и обогатяване на културния живот чрез
организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за
изграждане на идентичността и неповторимостта на община Карлово" -
Обособена позиция 1: Медийно промотиране на 4 културни събития; - Обособена
позиция 2: Изпълнение на дейности по информиране и публичност"”;
На 19.04.2012 г., 11:00 часа - за поръчка с предмет „Извършване на
строително-монтажни работи за изграждане на дребномащабна инфраструктура за
предотвратяване на наводнения и за предпазване на речните брегове на р.
Тунджа от ерозия в град Калофер” по едноименен проект, финансиран по
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4:
„Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване
на наводнения в градските агломерации” по Оперативна Програма „Регионално
Развитие” 2007-2013 г.
Отварянето на офертите за всички процедури ще се бъде в Заседателната зала на Община Карлово - етаж 3 /малката зала/.

Церемония по тържествено изпращане на дванадесета рота в Афганистан

На 27.03.12 г. от 11 ч. пред Национален музей “Васил Левски” гр. Карлово ще се състои церемония по тържествено изпращане на дванадесета рота за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан. Войниците ще бъдат тържествено поздравени за успешното сертифициране на ротата и заминаването им за Афганистан. На събитието ще присъстват г-н Аню Ангелов министър на отбраната на РБ, г-н Здравко Димитров областен управител на Област Пловдив, д-р Емил Кабаиванов кмет на Община Карлово, бригаден генерал Красимир Кънев командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада, както и други официални гости.

afganistan  

Представяне на програма “ЕЛЕМЕНТА” в ОДЗ “Зорница” гр. Карлово

pic Zornica  

На 22.03.12 г. в ОДЗ “Зорница” гр. Карлово се състоя представяне на пилотен проект по иновативна спортно-дидактическа програма “ЕЛЕМЕНТА”. Нейната дидактическа част започва с усвояването на естествените локомоторни движения, преминава през елементарни игри за развитие на двигателните способности на детето и достига до постепенното му запознаване с основните видове спорт.

На мероприятието присъстваха гости от Община Карлово, Община Сопот, Община Хисар, както и директорите на всички детски градини в Карлово. Директорката на ОДЗ “Зорница” г-жа Йонка Петрова откри проекта и поздрави всички присъстващи като каза ”......ние педагозите от детските заведения трябва заедно да подсигурим подходящи условия за подрастващите, заедно да дадем шанс за здравословен и пълноценен живот на нашите деца.”

  pic Zornica1