Община Карлово

Официален сайт

1494М
    От 04.04.2018 година в пункта на БЧК – Карлово, намиращ се на бул. „Освобождение“ № 28, започва раздаването на хранителни помощи - ІІ транш за най-нуждаещите се лица. Всеки правоимащ ще получи помощта срещу документ за самоличност и подпис. 
   Раздаването на хранителните продукти ще бъде всеки работен ден от 09.00 да 14.00 часа без почивка и ще продължи до 04.05.2018 г.