Община Карлово

Официален сайт

1707g
      Вече четвърти ден се почиства Републикански път ІІ – 64 от работници към Община Карлово, назначени по програма „Младежка
  заетост”. Участъкът, който почистват е по посока Карлово – Баня. Събрани са над 200 чувала със смесени битови отпадъци, и ще бъдат предадени в системата за сепарация на община Карлово. Дейността по почистването продължава.