Община Карлово

Официален сайт

   Настояване да се спре премахването на незаконен строеж - туристически заслон в североизточната част на местността „Беш бунар“ изпрати до Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов. В писмото си до ДНСК д-р Кабаиванов изтъква, че в града се е създало социално напрежение и премахването на постройката в настоящия момент е нецелесъобразно. Кметът иска от строителния контрол да се намеси незабавно и да отмени насроченото за 7 март 2017 г. събаряне на сградата. От ДНСК реагираха светкавично на намесата на д-р Кабаиванов и спряха изпълнението на заповедта за събаряне.
     Туристическият заслон е построен върху общински терен и се ползва активно за обществени нужди от членовете на карловското Ловно-рибарско дружество. Въпреки проблемите със статута му той има характер на публична собственост и евентуалното премахване би предизвикало недоволство и протести от страна на гражданите. Община Карлово ще продължи да търси възможности за уреждане на конфликта и за привеждане на постройката в съгласие с изискванията на закона.
1427g