Община Карлово

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ
           Община Карлово уведомява гражданите и фирмите на територията на община Карлово, че от 11.01.2018 г, започна заплащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозни средства за текущата 2018г.

За улеснение на жителите на общината,местни данъци и такси могат да се плащат всеки ден  и с работно време както следва:

 от 8.15 ч. до 17.00 ч на касите на Местни данъци и такси  – гр. Карлово ул. “Парчевич”  8А от понеделник до петък,

в касите на ИЗИПЕЙ /Easy Pay/ с работното им време,

в ”Банка ДСК” с работното им време

във всеки клон на“Български пощи”чрез пощенски запис за данъчно плащане с работното им време

чрез Интернет банкиране

чрез ПОС терминално устройство

по банков чрез:

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN       -    BG 81 FINV 9150 8416 0253 82

 BIC      -  FINVBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН КАРЛОВО

Данъкът върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.


Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

 На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.GERB KARLOVO