Община Карлово

Официален сайт

B420

     Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов направи инспекция на три от улиците в града, на които се извършват ремонтни дейности. Това са: ул. “Александър Стамболийски”, ул. “Васил Левски” и ул. “Тодор Каблешков”. Реконструкцията и рехабилитацията на тези улици се извършва по Проект № BG16RFOP001-1.038-0001 – C01 “Благоустроена градска среда на град Карлово“, който е финансиран по Оперативна Програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”
     Освен тези три обекта в проекта са включени и улиците: „Водопад”, „Тодор и Ана Пулеви“, „Дружба“, „Хан Аспарух“, както и Междублоковото пространство, северно от бул. „Освобождение“ между улиците “Меден дол” и “Дружба”.