Община Карлово

Официален сайт

1479M
   Започна поетапно и регулярно почистване на нерегламентираните сметища в община Карлово. Днес, за пореден път, беше изчистено нерегламентираното сметище, намиращо се до бившия комбинат „Домостроител“. Натрупаните отпадъци от всякакво естество, бяха изринати с багер и извозени до общинското депо за твърди битови отпадъци. 
   Община Карлово отново призовава гражданите да бъдат по-отговорни към природата и населеното място, в което живеят и да не изхвърлят битов и строителен отпадък нерегламентирано.

1480M

1481M