Община Карлово

Официален сайт

1488M
   След приключване на зимния период, община Карлово започна аварийно възстановяване на асфалтовите настилки. При ремонтните дейности се извършва изкърпване на пътната настилка, като полаганата смес преди това е засмолена, след загряване се поставя, чрез определено налягане и последващо валиране. По този начин се спестява време и не се затруднява движението в ремонтирания участък. Технологията, по която се работи се нарича „Печматик“.
    В момента се работи от жп прелеза за с. Дъбене в посока Карлово и по асфалтовата част на ул. „Дъбенско шосе“.


1491M 1492М