Община Карлово

Официален сайт

1834g
         На 15.05.2018 г., Секретаря на МКБППМН Нели Минчева връчи грамота и плакет на номинираните в конкурса „Клас на месец март и месец април" 2018 г.
         В І-ва възрастова група „Клас на месец април” ще получат ІV клас от ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Ведраре, с класен ръководител г-жа Десислава Парушева. Класът активно участва в организирането и провеждането на Великденски базар, в патронния празник на училището, участват активно в конкурс „Моето училище на 129 години”.
            За м. ІІІ. 2018 г. и м. ІV . 2018 г. във ІІ възрастова група бе награден VІ б клас на СУ „Васил Левски” – гр. Карлово с класен ръководител г-жа Димитрия Герова.
       Класът няма допуснати отсъствия по неуважителни причини и само за м. април има изяви в различни области – информационни технологии, математика, народни танци, конкурси по пеене в Панагюрище, Хисаря, Пловдив.
           ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ!
           Източник: МКБППМН