Община Карлово

Официален сайт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 18.04.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

2 счетоводител, оперативен

1 учител лектор по английски език 170 часа

1 инженер , конструктор в строителството-метални конструкции, висше магистър, работа с компютър, трудов стаж

1 инженер, проектант отопление, вентилация и климатизация, висше специалност „Топлотехника и топлоенергетика”, работа с компютър, опит

1 инженер, проектант електрообзавеждане, висше, специалност „Електротехника”, работа с компютър, опит

1 инженер, проектант строителни конструкции, висше, специалност свързана с проектиране на строителни конструкции, работа с компютър, опит

1 рехабилитатор

5 администратор хотел – висше, средно, английски език, с опит – сезонна работа на морето

1 психолог

1 счетоводител

1 административен специалист с контролни функции – висше или средно образование; турски или английски език, работа с компютър

3инженер, хидравлик

1 настройчик-програмист, металообработващи машини с ЦПУ

1 инженер, конструктор

1 инженер, електрически машини

1 технолог/организатор производство

1 екскурзовод – висше или средно образование, руски език ниво С1, английски език ниво А1, работа с компютър

1 социален работник – висше бакалавър, хуманитарни и икономически специалности

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование8 продавач-консултант

1автомонтьор

1 техник, ел.мрежи и системи

1 обслужващ работник, промишлено производство

1 бояджия , промишлени изделия

2 заварчик

2 машинен оператор, маталообработващи машини

3 администратор , хотел

4 настройчик , маталообработващи машини с ЦПУ

5 фрезист

4 готвач

5 галванизатор, цианови вани

1 стругар

3 електромонтьор, електронна апаратура

2 машинен оператор, ММ с ЦУ

4 стругар, едношпинделни автомати

3 продавач вестници, списания, книги

1 склададжия

2 шофьор, товарен автомобил /международни превози/ - 1 г. стаж

3 технически сътрудник с немски език

2 почиствач, метални отливки и изделия

1 шивач на права и оверлог машина

1 тракторист

10 машинен оператор, шлифоване на метал

10 машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

1 сервитьор

1 барман-сервитьор

23монтажник сложни изделия

1 шофьор, товарен автомобил

1 работник, поправка на джанти и гуми

10 камериер – сезонна работа на морето

10 сервитьор – сезонна работа на морето

10 готвач топла и студена кухня – сезонна работа на морето

10 мияч- работник кухня – сезонна работа на морето

1 мотокарист

2камериер

1 готвач

3 работник кухня

2 чистач/хигиенист

2 спасител, басейн

6 барман

5 машинен оператор, шиене

8 оператор, дървообработване

1 готвач

2 чистач/хигиенист

4 обслужващ работник, промишлено производство

4 общ работник в промишлеността

1 техник

2 шофьор на автобус

5 електромонтьор

5 настройчик пресови металообработващи машини

2 букмейкър

2 шивач – права машина

3 камериер

1 готвач

1 общ работник

30 общ работник

2 работик, горско стопанство

10 машинен оператор, шиене

2 мияч, автомобили

2 кранист /мостови кран/

2 шмиргелист

6 обслужващ магазин

1 общ работник

1 сервитьор

1 работник кухня