Община Карлово

Официален сайт

Местни данъци и такси

Местни данъци и такси

За допълнителна информация:0335/ 54693, 54694, 54695, 54696, 54697

 


Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул. “Парчевич” № 8а. Администрацията на Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Карлово и се публикуват в Интернет.
Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.

РЕГИСТЪР ЗА СЪОБЩЕНИЯ ПО Чл. 32 от ДОПК
             
ИМЕ АДРЕС АУЗД № и дата, връчен на Покана за вр.АУЗД № и дата, връчена на дата на поставяне дата на сваляне
1 МИЛКО ИВАНОВ ШЕКЕРЕВ КАРЛОВО, УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 16 1486-109-1/01.06.2016 ВР.15.07.2016 94-00-3430/02.06.2016 ВР.15.07.2016 18.07.2016 02.08.2016
2 ИВАН МИТКОВ ТОДОРОВ КАРЛОВО, УЛ."ДЪБЕНСКО ШОСЕ" № 17 1486-111-1/01.06.2016 ВР.15.07.2016 94-00-3429/02.06.2016 ВР.15.07.2016 18.07.2016 02.08.2016
3 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪШКОВ КАРЛОВО, УЛ."ГИНА КУНЧЕВА" № 9, АП.15,ЕТ.3 1478-87-1/26.05.2016 ВР.15.07.2016   18.07.2016 02.08.2016
4 СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ КАРЛОВО, УЛ."ДОБРИ ВОЙВОДА" № 1 24-1/14.04.2016 ВР.15.07.2016   18.07.2016 02.08.2016
5 ГАЛАНТ-808-ПЕТКО РАЧЕВ КАРЛОВО, УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" № 3 23-1/08.04.2016 ВР.15.07.2016   18.07.2016 02.08.2016
6 МАРИАНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА КАРЛОВО, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 1, АП.10, ЕТ.2 1486-103-1/01.06.2016Г. ВР.26.07.2016   27.07.2016 11.08.2016
7 САИД МУСТАФА АХМЕД КАРЛОВО, УЛ."ПИРИН" № 19 1546-156-1/09.06.2016 ВР.26.07.2016 94-00-3689/10.06.2016 ВР.26.07.2016 27.07.2016 11.08.2016
8 МАРИЯ ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА КАРЛОВО, УЛ."КАЛОЯН" № 2 1650-233-1/05.07.2016 ВР.11.08.2016   02.09.2016 26.09.2016
9 ТАНИ ООД ГР.КАРЛОВО, УЛ."ПАРЧЕВИЧ" № 48, ВХ.А, ЕТ.3 А-12-1/11.08.2014;А-155-1/17.11.2014;1750-324-1/04.08.2016 ВР.11.08.2016   02.09.2016 26.09.2016
10 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НОТОВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 70, ВХ.А, ЕТ.2, АП.5 1670-263-1/07.07.2016 ВР.18.08.2016   02.09.2016 26.09.2016
1 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ХУБАВЕЦ" № 10 1627-1/04.07.2016 ВР.18.08.2016   07.09.2016 26.09.2016
2 ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 7 1629-221-1/04.07.2016 ВР.17.08.2016   07.09.2016 26.09.2016
13 ДИМИТЪР МАРИНОВ МАКАВЕЕВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."БЕЗИМЕННА" № 13А 1663-251-1/07.07.2016 ВР.18.08.2016 94-00-4605/08.07.2016 ВР.18.08.2016 07.09.2016 26.09.2016
14 ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ШАНДАРСКА ГР.КАРЛОВО, БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 26, АП.9, ЕТ.2 1685-272-1/19.07.2016 ВР.17.08.2016   07.09.2016 26.09.2016
15 ВЕЛИЗАРА НАНКОВА ИВАНОВА ГР.КАРЛОВО, УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 53, ЕТ.4 1582-182-1/22.06.2016 ВР.26.07.2016   07.09.2016 26.09.2016
16 БУЛ ТИМ - ПЕТЪР КОЛЕВ ЕТ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 21, ЕТ.4 1481-90-1/26.05.2016 ВР.26.07.2016   07.09.2016 26.09.2016
17 ЕВГЕНИ БОРИСОВ КАЛАДЖИЙСКИ КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.СКОБЕЛЕВ"10,ВХ.В,АП.11,ЕТ.4 1616-209-1/28.06.2016 ВР.29.08.2016   07.09.2016 26.09.2016
18 ТЕХНО-2 ЕООД ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТРАНДЖА" № 4 А-48-1/25.08 .2014 И А-161-1/18.11.2014 ВР.19.08.2016   07.09.2016 26.09.2016
9 СТАЙКО ЖЕЛЕВ ИВАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.А.СТАМБОЛИЙСКИ № 12   94-00-4607/08.07.2016 ВР.25.08.2016 7.9.2016 26.09.2016
20 ЕЛЯЙДИН ИЛМИЕВ ЧАПАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.ЕДЕЛВАЙС №1А 1689-280-1/19.07.2016 ВР.29.08.2016   7.9.2016 26.09.2016
21 АТАНАС ДЕЛЕВ ДЕЛЕВ ГР.КАРЛОВО, УЛ.ВОДОПАД 16 1623-211-1/04.07.2016 ВР.19.08.2016   7.9.2016 26.09.2016
22 ВИОЛЕТКА ДАФЧЕВА НЕДЕЛКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ 15 1646-227-1/05.07.2016 ВР.19.08.2016   7.9.2016 26.09.2016
23 МАРИН ИЛИЕВ КАЧАРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.ИВ.ПОПОВ№ 12, АП.5, ЕТ.3 1669-262-1/07.07.2016 ВР.26.08.2016 94-00-4603/08.07.2016 ВР.26.08.2016 7.9.2016 26.09.2016
24 АРИФ МЕХМЕД ЯСА ГР.КАРЛОВО, УЛ."ХАН АСПАРУХ" № 93   94-00-4782/14.07.2016 ВР.26.08.2016 13.10.2016 Г. 26.10.2016
25 СТЕФКА СТЕФАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА ГР.ПЛОВДИВ,Ж.К.ТРАКИЯ № 332, ВХ.В,АП.5,ЕТ.2 2207-722-1/01.09.2016 ВР.28.09.2016   13.10.2016 Г. 26.10.2016
26 ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ С.КАРАВЕЛОВО, УЛ."СТРЕМСКА" № 9 1748-321-1/25.07.2016 ВР.30.09.2016   18.10.2016 31.10.2016
27 ИЛИН ЯНКОВ АЛЕКСАНДРОВ С.ВЕДРАРЕ, КОМПЛЕКС КТЗ № 7, ВХ.Б,АП.82,ЕТ.2 1863-414-1/19.08.2016 ВР.30.09.2016   18.10.2016 31.10.2016
8            
29 СИМЕКС И КО ЕООД ГР.КАРЛОВО, УЛ."Т.РАЙНОВ" № 47 1527-139-1/08.06.2016 ВР.30.09.2016 94-00-281/09.06.2016 ВР.30.06.2016 18.10.2016 31.10.2016
30 ХРИСТО СТОЯНОВ МАСЕВ ГР.КАРЛОВО, БУЛ."ХР.БОТЕВ" № 10 А 1486-112-1/01.06.2016 ВР.27.07.2016   18.10.2016 31.10.2016
31 ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СПАСЕНИЕ ГР.КАРЛОВО, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИ" №34 А-60-1/27.08.2014 ВР.19.08.2016   18.10.2016 31.10.2016
32 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕНКОВ ГР.КАРЛОВО, ПЛ."В.ЛЕВСКИ" №3 1610-200-1/22.06.2016 ВР.08.08.2016 94-00-4136/23.06.2016 ВР.08.08.2016 18.10.2016 31.10.2016
33 ИВАЙЛО ФИЛИПОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №35,АП.9,ЕТ.3 1650-232-1/05.07.2016 ВР.12.09.2016 94-00-4493/06.07.2016 ВР.12.09.2016 18.10.2016 31.10.2016
34 ТИХОМИР АНГЕЛОВ МАКАВЕЕВ С.КАРАВЕЛОВО,УЛ."Л.КАРАВЕЛОВ" № 3   94-00-4972/20.07.2016 ВР.04.10.2016 18.10.2016 31.10.2016
35 ТАНЬО НИКОЛАЕВ АБРАШЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №10,ВХ.В,АП.42,ЕТ.5   94-00-5062/22.07.2016 ВР.04.10.2016 18.10.2016 31.10.2016
36 СТАНИМИР ПЕТРОВ БАБАЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ" № 76,АП.11,ЕТ.3 1693-286-1/20.07.2016 ВР.04.10.2016   18.10.2016 31.10.2016
37 ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНЧЕВ ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 26,АП.18,ЕТ.4 1745-317-1/25.07.2016 ВР.04.10.2016   18.10.2016 31.10.2016
38 МЕТАЛХИМИНЖЕНЕРИНГ ООД ГР.КАРЛОВО,УЛ."ШИПКА" № 5 1623-212-1/04.07.2016 ВР.04.10.2016   18.10.2016 31.10.2016
39 СЕМИХА ЮСЕИН ЧАЛЪМ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХРИСОТ ПРОДАНОВ" № 40 1923-477-1/23.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
40 ДИМИТЪР РОМЕОВ СТЕФАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХАН АСПАРУХ" № 52 1844-412-1/19.08.2016 ВР.12.10.2016 94-00-6100/23.08.2016 ВР.12.10.2016 26.10.2016 15.11.2016
41 ИВАН НИКОЛОВ ЧИЧКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХР.ГЕНКОВ" № 5 1904-463-1/23.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
42 КАРЛОВСКА КОПРИНА АД ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" № 40 1864-415-1/19.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
43 БОЯН ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 3 1875-433-1/22.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
44 ИВАНКА ДЕНКОВА ЙОШКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПЕТКО СЪБЕВ" № 14 1904-473-1/23.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
45 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КРЪСТАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №47 2009-567-1/25.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
46 СВЕТЛА ТОДОРОВА ВАСЕВА ГР.СОФИЯ,РАЙОН ВИТОША,Ж.К."БЪКСТОН"№17,ВХ.Б,АП.24,ЕТ.3 1946-488-1/24.08.2016 МР.11.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
47 НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ КАРАКОЛЕВ ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ" №61,АП.5,ЕТ.3 2089-632-1/30.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
48 НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ГР.ПЛОВДИВ,Ж.К.ТРАКИЯ № 14,ВХ.А,ЕТ.1 2089-649-1/30.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
49 ДИМИТЪР ГАНЧЕВ КОЛАКСЪЗОВ ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ.ПЕЩЕРСКО ШОСЕ"№145,АП.11,ЕТ.4 1955-501-1/24.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
50 ДОНКА ЛАЗАРОВА ГЪРДЕВА ГР.ПЛОВДИВ,ПЛ."КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" №1,АП.26,ЕТ.7 2029-585-1/26.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
51 АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."МАРИН ДРИНОВ" № 7,АП.14,ЕТ.5 2045-591-1/26.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
2 НЕЛИ ЙОРДАНОВА КУРТЕВА ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ,Ж.К."ХАДЖИ ДИМИТЪР" №150,АП.33,ЕТ.4 2000-557-1/25.08.2016 ВР.14.10.2016   27.10.2016 15.11.2016
53 БИСЕР ВАНЬОВ СТАМЕНОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ,Ж.К."ЛЕВСКИ ЗОНА Г"№28,ВХ.В,АП.81,ЕТ.5 2203-720-1/01.09.2016 ВР.28.09.2016   27.10.2016 15.11.2016
54 ЧОНО ИВАНОВ ДЕЛИЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЗЛАТНА ЛИВАДА" № 33 1823-385-1/18.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
55 КОНСТАНТИН ИВАНОВ БАКАЛОВ ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" 3   94-00-5810/15.08.2016 ВР.14.10.2016 31.10.2016 15.11.2016
56 ИВАН НЕШКОВ НОНОВ ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №36,ВХ.Б,ЕТ.3 1788-361-1/17.08.2016 ВР.17.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
57 ДОНКА МАРИНОВА БОЖКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ВАСИЛ КИРКОВ" № 8 1954-500-1/24.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
58 СТОЙКО ИВАНОВ МАНАВСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №3 2000-556-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
59 СТАНКО ИВАНОВ КОЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."РАЙКО ДАСКАЛОВ" №5,АП.4,ЕТ.2 2088-627-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
60 ТОДОРКА ВАСИЛЕВА БАНЧЕВСКА ГР.КАРЛОВО,УЛ."Т.РАЙНОВ" №31,ВХ.Б 2028-580-1/26.08.2016   31.10.2016 15.11.2016
61 НЕДКА СТОЯНОВА ДИМОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №2 1987-530-1/24.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
62 ГЕРГАНА ЛИПОВА ТОПОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ" № 85 2084-622-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
63 КРАСИМИР ПЕНЧЕВ БАНЧЕВСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4Т.РАЙНОВ" №31,ВХ.Б,АП.6,ЕТ.1 2048-611-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
64 СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГАНЬО МАДЖАРЕЦА" №9 1993-544-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
65 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪШКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГИНАКУНЧЕВА" №9,АП.15,ЕТ.3 1833-399-1/30.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
66 ВАЛЕНТИН СТОЙКОВ СТОЙКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПЕТКО СЪБЕВ" №14 1874-430-1/22.08.2016 ВР.12.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
67 ГЕОРГИ АНТОНОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ДЪБЕНСКО ШОСЕ" №39,ВХ.А,АП.15,ЕТ.2 1811-375-1/18.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
68 НЕНКА ЙОНЧЕВА ПАВЛОПУЛУ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №58 1904-474-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
69 НЕНКО ИВАНОВ КАЦАРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ4 № 8 1806-366-1/17.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
70 КОСТАДИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №2 1956-502-1/24.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
71 ДИДО ХРИСТОВ НЕНЧЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №21,ВХ.Б,ЕТ.3 1995-549-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
72 ИВАН ТИНЧЕВ КАРАДЖОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" № 70 1998-553-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
73 ЕЛИ СТЕФАНОВА КИСЕЛКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" № 10 2024-569-1/26.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
74 АЛЕКСАНДЪР МОМЧИЛОВ МИНЧЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЙОРДАН ЙОВКОВ" № 4 2026-575-1/26.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
75 ЕЛЛАС-ДИМИТЪР ЯНЕВ ЕТ ГР.КАРЛОВО,УЛ."БАЛКАНСКА" 12 1766-343-1/09.08.2016 ВР.14.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
76 ТОШО ЛАЗАРОВ ЛЕСОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н ИСКЪР,Ж.К."ДРУЖБА"№26,ВХ.Е,АП.121,ЕТ.3 1875-443-1/22.08.2016 ВР.04.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
77 ПЛАНЕТ СЪРВИС ООД ГР.СОФИЯ,Р-Н ЛОЗЕНЕЦ,БУЛ."ПЕЙО К.ЯВОРОВ" №6,АП.5,ЕТ.3 1764-332-1/04.08.2016 ВР.30.09.2016   31.10.2016 15.11.2016
78 "ИПС ИНФРАСТРУКТУРА" АД ГР.СОФИЯ,Р-Н ТРИАДИЦА,УЛ."НЕОФИТ РИЛСКИ" №32 1764-329-1/04.08.2016 ВР.10.10.2016 90-00-517/19.08.2015 ВР.10.10.2016 31.10.2016 15.11.2016
79 АЛЕКСАНДРИНА БОГОСЛАВОВА ЯНАКИЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №37,ВХ.А,АП.7,ЕТ.2 2284-778-1/07.09.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
80 ТОДОР ПЕТКОВ ИВАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."Т.РАЙНОВ" № 49 2164-681-1/31.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
81 НИКОЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №28,АП.46,ЕТ.7 2265-775-1/02.09.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
82 НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" № 12 2105-664-1/31.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
83 ИВЕЛИНА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ" № 40А   94-00-6563/12.09.2016 ВР.21.10.2016 31.10.2016 15.11.2016
84 ДИМИТЪР ЯНЕВ ЯНЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4БАЛКАНСКА" № 12   94-00-6563/12.09.2016 ВР.21.10.2016 31.10.2016 15.11.2016
85 ФЕЙЗИ МЕХМЕДОВ ФЕЙЗУЛОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н НАДЕЖДА,Ж.К."НАДЕЖДА"№441,ВХ.Б,АП.11,ЕТ.2 1964-523-1/24.08.2016 ВР.13.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
86 ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ ГР.БУРГАС,УЛ."СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №103,АП.5,ЕТ.2 2089-650-1/30.08.2016 ВР.20.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
87 ЙОРДАНА НИКОЛОВА МОТОВА-БАЛЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ДОБРИ ВОЙВОДА" №13,ВХ.А 2333-836-1/08.09.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
88 ВЕСКО ПЕТРОВ ИВАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХРИСТО ПРОДАНОВ" № 35А 2217-735-1/01.09.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
89 ЕЛЕНА НИКОЛОВА СЛЕВЧЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."Д-Р ЗАМЕНХОВ" №2 2067-616-1/29.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
90 ХРИСТО ГАНЧЕВ ХРИСТОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТАРА ПЛАНИНА|" №28 1843-403-1/19.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
91 ДИМКА ВАСИЛЕВА МИХАЛЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЕВСТАТИ ГЕШЕВ" №5 1875-441-1/22.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
92 ИВАН ТОДОРОВ МОФИКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ИВАЙЛО" № 9 1964-524-1/24.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
93 ТАНЯ АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 45 2066-602-1/29.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
94 ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."Д-Р ТАНЧЕВ" № 2,ВХ.А 2176-685-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
95 ВИДОЛ НЕДЕЛЕВ ТРИЧКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ"№38 2176-686-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
96 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №78,ВХ.А 1994-545-1/25.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
97 СТЕФАНА ГЪРДЕВА ДИМИТРОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."Д-РТАНЧЕВ"№2 2183-703-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
98 ДИМИТЪР ЯНКОВ ДАСКАЛОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №62 2105-660-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
99 МУСТАФА САИД АХМЕД ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПИРИН" №19 2149-694-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
100 АНТОАНЕТ КРУМОВ НАЙДЕНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №53,ЕТ.4 2105-645-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
101 ТОДОР ДОНЧЕВ БУРГУДЖИЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №6 2098-693-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
102 МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИРЧЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №8 2244-748-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
103 ИВАНКА ВИДОЛОВА ТОДОРОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ВОДОПАД" № 31 2229-743-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
104 КОЛЬО ДОНЧЕВ ТИВСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ"№10 2263-751-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
105 АНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ИВ.ВАЗОВ"№21 2265-754-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
106 ЛАЛКА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ИВ.ВАЗОВ" № 36А 2299-807-1/07.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
107 ФЕОДОСИЯ ИВАНОВНА КАЛИН ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАНТЕЛЕЙМОН"КВ.СУШИЦА №32 2026-574-1/26.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
108 НЕЛИ ДОНЧЕВА ЕДРЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ"№14 2164-667-1/31.08.2016 02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
109 КАРЛ ПЕТЕР УИЛБЪРТ ГР.КАРЛОВО,УЛ."СВЕЖЕН" №14,АП.5,ЕТ.3 2212-715-1/01.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
110 ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЯНКОЛОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №20 2225-759-1/01.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
111 СУНАЙ ШЕКРЮ ДЖОКО ГР.КАРЛОВО, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА № 86 2295-796-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
112 КОЛЬО ДОНЧЕВ БИКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №80, АП.12,ЕТ.4 2324-819-1/07.09.2016 Г.ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
114 ПЕТЪР МИНЧЕВ ПЕТРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №35,ВХ.Б,АП.12,ЕТ.2 1962-520-1/24.08.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
115 СЛАВИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ПЛИСКА" № 13 2087-626-1/29.08.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
116 ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДОНЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №58,ВХ.А,АП.30 2323-817-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
117 ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВСКА ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" № 10,ВХ.В,АП.36,ЕТ.4 2083-621-1/29.08.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
119 АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХАН КРУМ" №2,ВХ.В,АП.27,ЕТ.3 2265-777-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
120 ПЛАМЕН СТОЯНОВ КОЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №55,ВХ.Б,АП.15,ЕТ.2 2331-834-1/08.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
121 ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" № 72 2292-783-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
122 МАРИЯ СТАЙКОВА КОЛЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."РАЙКО ДАСКАЛОВ" №5,АП.4,ЕТ.2 2284-791-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
123 СОНЯ РУСИНОВА ПОПОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" № 60 2283-798-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
124 НИНА ТОДОРОВА ЦАНКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТРЯМА" № 24 2325-823-1/08.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
125 ТОДОР ИЛКОВ АРДИНСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ" № 64   94-00-6540/10.09.2016 ВР.10.11.2016 2.12.2016 16.12.2016
126 ВЕЛИНА ИВАНОВА АБАДЖИЕВА ГР.СОФИЯ,Р-НИЗГРЕВ,УЛ."ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ" №12,ВХ.Б,АП.14,ЕТ.2 1960-517-1/24.08.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
127 НИКОЛИНА ИЛИЕВА ТОМАНОВА ГР.СОФИЯ,Р-НТРИАДИЦА-СРЕДЕЦ,УЛ."ТУЛОВО/ТОДОР СТРАШИМИРОВ" №7,ЕТ.2 1875-434-1/22.08.2016 ВР.31.10.2016   2.12.2016 16.12.2016
128 МАРИАНА НИКОЛАЕВА БАНКОВА ГР.СОФИЯ,Р-НКРАСНО СЕЛО,Ж.К.КРАСНО СЕЛО№197,АП.56,ЕТ.14 2047-593-1/26.10.2016 ВР.11.10.2016   2.12.2016 16.12.2016
129 ИВАН ДИМИТРОВ СТАМБОЛОВ ГР.СОФИЯ,Р-НКРАСНО СЕЛО,БУЛ.4ХР.БОТЕВ" №23,АП.9,ЕТ.4 2043-586-1/26.08.2016 ВР.11.10.2016   2.12.2016 16.12.2016
130 ТЕОДОРА РУМЕНОВА ТАБАНЛИЕВА ГР.СОФИЯ,Р-Н ЛОЗЕНЕЦ,УЛ."ПЕРСЕНК" №15,ВХ.В,АП.27,ЕТ.1 1991-538-1/25.08.2016 ВР.12.10.2016   07.О2.2017 17.3.2017
131 РАЛИЦА ХРИСТОВА УИЛЯМСЪН ГР.СОФИЯ,Р-Н ЛЮЛИН,Ж.К.ЛЮЛИН№508,ВХ.Б,АП.45,ЕТ.4 2085-624-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   07.О2.2017 17.3.2017
132 СТОЯН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н ЛЮЛИН,Ж.К.ЛЮЛИН№101,ВХЕБ,АП.32,ЕТ.3 1895-460-1/23.08.2016 ВР.19.10.2016   07.О2.2017 17.3.2017
133 РЕНИ ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНОВА-НЕДЕЛЧЕВА ГР.СОФИЯ,Р-Н МЛАДОСТ,Ж.К.МЛАДОСТ 3№342,ВХ.1,АП.41,ЕТ.8 1999-554-1/25.08.2016 ВР.27.10.2017   22.О2.2017 17.3.2017
134 ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ДЮЛГЕРОВА ГР.КАРЛОВО, УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" № 94 2332-832-1/08.09.2016 ВР.24.02.2017   21.О3.2017 10.4.2017
135 ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ"В.КАРАИВАНОВ" №76,АП.12,ЕТ.3 2405-858-1/07.10.2016 ВР.24.02.2017   21.О3.2017 10.4.2017
136 АНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ" № 64   94-00-8325/16.11.2016 ВР.10.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
137 МОРФА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №36,ВХ.В   94-00-8327/16.11.2016 ВР.10.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
138 ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ИВАНОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №80,ВХ.В,АП.12,ЕТ.4   94-00-7902/31.10.2016 ВР.10.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
139 АПОСТОЛ ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4КАЛОФЕР ВОЙВОДА" № 11 Б   94-00-6821/19.09.2016 ВР.10.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
140 МАРГАРИТА СТАНЕВА ГЮРОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ГРАДИНАРСКА" №6,ВХ.Б,АП.6,ЕТ.3   94-00-7170/30.09.2016 ВР.27.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
141 ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."РАКОВСКА" №2,ВХ.В,АП.2,ЕТ.1   94-00-7065/27.09.2016 ВР.28.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
142 РОСИЦА ВЛАДИСЛАВОВА ТРИЧКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАОНВ" №38   94-00-7005/26.09.2016 ВР.28.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
143 ЯНЕ КАР ООД ГР.КАРЛОВО,УЛ."КАЛОФЕР ВОЙВОДА" № 30   94-00-438/21.09.2016 ВР.28.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017

Електронна справка за задълженията и плащанията по ЗМДТ

Untitled-3

 

Електронната справка в сайта на Община Карлово вече показва всички задължения и плащания на фирми и физически лица за задължения по ЗМДТ. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен номер (ПИН), който се издава безплатно в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово. ПИН се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица. Информацията се на намира в раздел “Местни данъци и такси”, подменю “Проверка на задълженията”.

 

>>>ВХОД<<<

 

 

 

 

Често задавани въпроси и отговори:

От къде мога да получа своя персонален идентификационен код (ПИН)?

Получаването на ПИН става след подаване на заявление(готов образец), лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице. Заявлението трябва да подадете в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово: гр. Карлово, ул.”Парчевич” №8А, където ще получите и своя ПИН.

 

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИН)?

Това е цифров код, който дава достъп на клиентите на Отдел ”МДТ” при Община Карлово до някои електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис.

 

Кои електронни услуги ще бъдат достъпни с ПИН?

 

Проверка на задълженията и плащанията на данъци и такси по ЗМДТ.

 

В какъв срок ще получа своя ПИН?

В момента, след подаване на заявлението.

 

Мога ли да подам заявлението за издаване на ПИН по пощата?

 

Да, но получаването на ПИН става лично в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул.”Парчевич” №8А

 

Какво да направя, ако загубя своя ПИН?

 

Незабавно трябва да уведомите Отдел ”МДТ” при Община Карлово, за да бъде прекратен достъпът до личните Ви данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване на заявление в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово, като в него се отбелязва графата „промяна на персоналния идентификационен код”.          

Банкови сметки Община Карлово

Банкови сметки

ОБЩИНА КАРЛОВО

Untitled-3

ОБЩИНА КАРЛОВО ЕИК 000471365 АДРЕС:ГР.КАРЛОВО,УЛ.”ПЕТКО СЪБЕВ”№1

ОТДЕЛ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

БАНКОВА СМЕТКА

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН КАРЛОВО

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN - BG 81 FINV 9150 8416 0253 82

BIC   - FINVBGSF

Вид плащане                                                           к о д

Патентен данък                                                        44 14 00

Данък върху недвижимите имоти                       44 21 00

Данък върху наследствата                                   44 22 00

Данък върху превозните средства                     44 23 00

Такса за битови отпадъци                                     44 24 00

Данък при придобиване на имущества              44 25 00

по дарение и по възмезден начин

Туристически данък                                               44 28 00

Други данъци                                                          44 34 00

Глоби, санкции, неустойки,                                  44 65 00

обезщетения и начети

Такси за административни услуги                       44 80 07

Забележка:

1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за плащане.

2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧВАЙТЕ

регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.