Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Върнато Решение № 794 от Областен управител на област Пловдив 14 December 2017 Hits: 52
Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовоте изисквания на Решение № 748, взето с протокол № 28 от 26.10.2017 г. 07 November 2017 Hits: 96
Оспорено от Областния управител на област Пловдив Решение №691, взето с Протокол №26 от 31.08.2017 г. и Решение № 720, взето с поименно писмено гласуване на 28.09.2017 г. на общински съвет Карлово, с което е потвърдено 19 October 2017 Hits: 74
Решение 691 взето с протокол N:26 от 31.08.2017 19 September 2017 Hits: 186
Върнато за повторно обсъждане решение № 683, взето с поименно гласуване на 28.08.2017 11 September 2017 Hits: 197
Върнато решение № 622 от 25.05.2017 год. на ОбС Карлово от Областен управител на Област Пловдив 08 June 2017 Hits: 453
Върнато решение № 596, взето с протокол №22 от 2.04.2017 г. 16 May 2017 Hits: 565
Решение № 489, взето с протокол № 19 от 26.01.2017 г. 15 February 2017 Hits: 1125
Върнато решение от Областен управител на област Пловдив № 430 от 24.11.2016 год..pdf 12 December 2016 Hits: 1084
Върнати решения взети с протокол №12 от 25.08.2016 г. 16 September 2016 Hits: 1136