Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив 06 February 2018 Hits: 117
Протест от Окръжна прокуратура против Правилника на ОбС Карлово 05 February 2018 Hits: 138
Върнато Решение № 794 от Областен управител на област Пловдив 14 December 2017 Hits: 197
Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовоте изисквания на Решение № 748, взето с протокол № 28 от 26.10.2017 г. 07 November 2017 Hits: 210
Оспорено от Областния управител на област Пловдив Решение №691, взето с Протокол №26 от 31.08.2017 г. и Решение № 720, взето с поименно писмено гласуване на 28.09.2017 г. на общински съвет Карлово, с което е потвърдено 19 October 2017 Hits: 160
Решение 691 взето с протокол N:26 от 31.08.2017 19 September 2017 Hits: 340
Върнато за повторно обсъждане решение № 683, взето с поименно гласуване на 28.08.2017 11 September 2017 Hits: 350
Върнато решение № 622 от 25.05.2017 год. на ОбС Карлово от Областен управител на Област Пловдив 08 June 2017 Hits: 583
Върнато решение № 596, взето с протокол №22 от 2.04.2017 г. 16 May 2017 Hits: 740
Решение № 489, взето с протокол № 19 от 26.01.2017 г. 15 February 2017 Hits: 1319